Autisme

Autisme

Ik werk met kinderen en volwassenen

De teken- en schilderopdrachten zijn opgebouwd uit een aantal afzonderlijke stappen. Dit geeft een heldere werkstructuur, waarbinnen er ook heel veel vrijheid is. De keuzes in die stappen worden begeleid. Op een veilige en gestructureerde manier ontdek je dat je tot echte kunstwerken in staat bent. Succeservaringen geven je zelfvertrouwen.

Sociaal-emotionele versterking

Ik leer je ook tekenspellen waarmee je verrassende kunstwerken maakt. Deze tekenspellen kun jijzelf ook met anderen doen. Het is een veilige manier om contacten te leggen en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Leervoorwaarden scheppen

Ook wijst de praktijk uit dat kunstzinnige begeleiding een goede ondersteuning kan zijn in het scheppen van leervoorwaarden thuis en op school. In overleg met begeleider en/of leerkracht wordt een programma met tekenoefeningen samengesteld dat aansluit bij een persoonlijke hulpvraag of bij een remedial-teaching-programma op school.

PGB

De kunstzinnige begeleiding kan vanuit een persoonsgebonden budget worden gefinancierd.
De volgende criteria vallen onder de doelstellingen van CIZ:

  • Begeleiding en structuur geven aan een zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Begeleiding en ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Begeleiding van het bevorderen van zelfsturing en zelfstandig richting bepalen

Verslaglegging

Ik documenteer alle bijeenkomsten, en in overleg wordt er een verslagleggingsvorm gekozen die nodig is voor de verantwoording van het PGB aan de zorgverzekeraar.