Tekenen met je rechterhersenhelft – cursus

tekenen met je rechterhersenhelft

Wat doet het met je?

  • tekenen met de rechterhersenhelft
  • laat je aankomen in het nu
  • om met aandacht en onbevangen waar te nemen
  • kijken zonder oordelen
  • momenten van geluk

 Wat & Waarom?

Met onze linkerhersenhelft werken we o.a. cognitief, analytisch, structurerend en schematisch. Dat is handig omdat een groot deel van de maatschappij gericht is op feiten, woorden, getallen, analyse en tijd. De rechterhersenhelft let op non-verbale informatie, zoekt naar syntheses, creatieve processen, denkt vanuit een helicopterview, het hele plaatje, zet oordelen om in kansen. Als de linkerhersenhelft te dominant kun je jezelf „vastzetten” in een proces. Dat komt doordat deze hersenhelft graag oordeelt of iets goed of fout is en dat een creatief/onduidelijk/nieuw concept niet kan leiden tot een goede oplossing. Jill Taylor (een Amerikaanse neurologe) schrijft dat het geluk in de rechterhersenhelft zit. Hier kunnen we met aandacht onbevangen waar-nemen. Voor de rechterhersenhelft bestaat er geen goed of fout, ze ziet slechts delen van een proces. Met tekenen met de rechter hersenhelft stap je uit de spanning die het moeten en de prestatiedruk soms veroorzaken.

Voor wie?

Ben je op zoek bent naar een verbinding met het kind in jezelf, wil je meer leren ‘out of the box’ te denken, wil je oude patronen in jezelf doorbreken, zoek je naar nieuwe invalshoeken voor een creatief proces. Of ben je een ouder die zoekt naar wegen om het ‘kind in zichzelf te herontdekken’ en die weer wil tekenen met de  eigen kinderen?

Andere kijkstrategieën

Je gaat in deze cursus ontdekken dat iedereen kan leren tekenen naar de werkelijkheid. Daarnaast en als gevolg hiervan zul je  een nieuwe manier van kijken en denken ontdekken omdat je ECHT leert kijken. Je maakt kennis met een ander soort  kijk- en tekenstrategieen waarmee de linkerhersenhelft tijdelijk even buiten spel wordt gezet.  Daardoor gaat de rechterhersenhelft “het” overnemen. Dat impliceert ook de controle loslaten en het creatieve te laten gebeuren.  Oordeel loslaten. Soms wordt deze overgang als intensief ervaren en zelfs als onprettig wanneer iemand gewend is veel controle uit te oefenen.

Innovatief

Voor nieuwe invalshoeken heb je je rechterhersenhelft  hard nodig. Zoals hierboven al genoemd : Deze bedenkt nieuwe wegen, combineert, is creatief/associatief en heeft een helikopterview. De rechterhersenhelft kan “out of the box” denken. Dit is nodig voor nieuwe ideeën.

Opvoeding

Bij kleine kinderen is de rechterhersenhelft nog heel actief. Gaandeweg de basisschool komt de aandacht te liggen op logica, rekenen, ordenen, plannen, structureren. Een reden om alle cursusdagen af te ronden met een tekenspel, geschikt om aan je kinderen door te geven, als een tegenhang op de vele linkerhersenhelft strategieen van school.  Met tekenend spelen kan de rechter-hersenhelft even freewheelen. Fijn voor de balans.